TS Wisła Kraków SA

Ze wsparciem Sponsora Meczu firmą PRODiM na 1/4 Fortuna Pucharu Polski

1 miesiąc temu | 25.02.2024, 15:00
Ze wsparciem Sponsora Meczu firmą PRODiM na 1/4 Fortuna Pucharu Polski

Wyjątkowy mecz w ramach ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski zasługuje na równie wyjątkowe wsparcie! Już drugi raz w tym sezonie firma PRODiM gra z Wisłą podczas domowego meczu.

PRODiM to fir­ma, której korzenie sięgają wieloletnich tradycji drogowych rejonu krakowskiego i proszowickiego, jednak obecnie prowadzi działalność na całym obszarze województwa małopolskiego oraz województw ościennych. Spe­­cja­­li­­zu­­je­­ się w wy­­ko­­ny­­wa­­niu na­­wierz­ch­ni as­fa­l­to­­wych, ale za­­kres działalno­­­ści obe­j­mu­­je także ko­m­ple­kso­­wą bu­­do­­wę dróg, w tym: ro­­bo­­ty zie­m­ne i pod­bu­­do­­wy, stabilizacje gruntów, ro­­bo­­ty bru­­ka­r­skie, ro­­bo­­ty ka­­na­­li­­za­­cy­j­ne oraz po­­zo­­sta­­łą in­­fra­­stru­k­tu­­rę pod­zie­m­ną i na­­zie­m­ną. Ponadto firma prowadzi produkcję i sprzedaż mieszanek mineralno-bitumicznych. CZYTAJ WIĘCEJ O FIRMIE.  

Firma PRODiM okazuje wsparcie krakowskiej Wiśle na wielu płaszczyznach, m.in. poprzez uczestnictwo w życiu klubu w roli jego Sponsora, a także Akademii, drugiej drużyny i sekcji Amp Futbol. Właścicielem firmy PRODiM jest Oskar Niezabitowski - wieloletni kibic Białej Gwiazdy, Socio i Członek Rady Nadzorczej z ramienia Socios Wisła Kraków. 

Dziękujemy za wsparcie! 

Udostępnij