TS Wisła Kraków SA

Zarząd, akcjonariat i organizacja

Kluczowy personel:

Prezes: Jarosław Królewski
Dyrektor Organizacyjny: Florentyna Kulig
Rzecznik Prasowy: Karolina Kawula
Dyrektor Marketingu: Marcin Mucha
Dyrektor Działu Prawnego: Tomasz Wolicki
Dyrektor Akademii: Krzysztof Kołaczyk

Rada Nadzorcza:

Jakub Błaszczykowski - wiceprzewodniczący
Oskar Niezabitowski - wiceprzewodniczący
Adam Łanoszka - wiceprzewodniczący
Eugeniusz Licznarowski - przewodniczący


Akcjonariat:

Ogólna liczba Akcji: 861 623

Kluczowi akcjonariusze:

Jarosław Królewski - 53,69 %
Jakub Błaszczykowski - 15,30 %
Adam Łanoszka - 15,29 %
Władysław Nowak - 3,75 %
Adam Adamczyk - 3,75 %
Pozostały akcjonariat rozproszony - 8,22 %