TS Wisła Kraków SA

Raporty finansowe

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 (pdf)
Kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników piłkarskich w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.509 tys. zł.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 (pdf)
Kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 2.530 tys. zł.
Kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników piłkarskich w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 820 tys. zł.


Sprawozdanie finansowe 2021 (pdf)
Koszty prowizji menedżerskich uległy niewielkiemu zwiększeniu w 2021 roku, o ok. 400 tys. zł w stosunku do 2020 roku. Zwiększenie to wynika również z pozyskania zawodników „wolnych”, za których menedżerowie otrzymują większe prowizje niż przy transferach odpłatnych. W 2021 roku Klub dokonywał również spłat prowizji menedżerskich z lat ubiegłych, stąd kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników piłkarskich w 2021 roku była większa, wynosząc 2.096 tys. zł.

Sprawozdanie finansowe 2020 (pdf)
Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.082 tys. złotych.

Sprawozdanie finansowe 2019 (pdf)
Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.828 tys. złotych, z czego kwota 835 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2019 roku oraz kwota 993 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2019 roku wyniosła 1.005 tys. złotych.

Sprawozdanie finansowe 2018 (pdf)
Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w 2018 roku wyniosła 342 tys. złotych, z czego kwota 32 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2018 roku oraz kwota 310 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2018 roku wyniosła 772 tys. złotych.