fot. Wojciech Barczewski

Wisła Kraków SA w oficjalnym komunikacie poinformowała o zmianach w statucie i składzie Rady Nadzorczej.

Zmiany w statucie mają zwiększyć operacyjny nadzór na działaniem klubu i przygotować spółkę do rozszerzenia składu akcjonariatu.

“Zmiany w statucie obejmują przede wszystkim wprowadzenie artykułów ułatwiających przeprowadzanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy po zarejestrowaniu emisji nowych akcji i znaczącym wzroście liczby uprawnionych do uczestnictwa i głosowania. Są to między innymi zapisy umożliwiające udział i głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Drugim istotnym elementem jest wprowadzenie zmian przyznających większe kompetencje Radzie Nadzorczej, przywracając tym samym część uprawnień usuniętych w minionych kadencjach. Rada Nadzorcza będzie teraz powoływać i odwoływać zarząd spółki oraz wydawać zgodę na zawieranie wszelkich istotnych umów, w szczególności tych związanych z ruchami transferowymi. Zaimplementowano też szereg poprawek zapewniających zgodność statutu z obowiązującymi przepisami prawa – wejdą one w życie po ich zarejestrowaniu przez sąd.” – napisano w komunikacie.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Tomasz Jażdżyński, natomiast wiceprzewodniczącymi Jarosław Królewski i Dawid Błaszczykowski. “Jednocześnie zgromadzenie podjęło decyzję o obniżeniu wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Nadzorczej z 3.000 do 500 złotych miesięcznie. Wszyscy nowi członkowie Rady zadeklarowali, iż swoje funkcje będą pełnili społecznie, a otrzymane z klubu wynagrodzenie w całości przekażą na Akademię Piłkarską prowadzoną przez Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków.” – czytamy w komunikacie klubu.