Wisła Kraków przesłała do obecnych akcjonariuszy klubu komunikat, w którym informuje, że w najbliższych godzinach rozpocznie kolejną akcję, dzięki której kibice będą mogli zainwestować w klub. Prezentujemy treść komunikatu.

Komunikat Wisła Kraków SA

“W związku z potrzebami ekonomicznymi ukierunkowanymi na rozwój Wisły Kraków SA, przy jednoczesnej poprawie jej ogólnej sytuacji ujawnionej w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, a także w nawiązaniu do bieżącej sytuacji w Polsce i w Europie, Władze Klubu podjęły decyzję o nowych możliwościach inwestycyjnych w Wisłę Kraków.

Ostatnie miesiące upłynęły przy Reymonta na konstruktywnej pracy, która poprawiła zarówno sytuację ekonomiczną, jak i sportową Klubu. Sprawozdanie finansowe Wisły Kraków SA, które zaprezentowano opinii publicznej, ukazuje realny stan Klubu. W minionych 12 miesiącach 13-krotny mistrz Polski zanotował zmniejszenie wymagalnych zobowiązań o ponad 14 mln złotych i blisko 10 mln złotych w ujęciu bilansowym w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku.W 2019 roku Klub wygenerował zysk netto w kwocie ponad 6 mln złotych, w tym 5,5 mln złotych zysku z działalności transferowej.

W 2020 roku odnotowujemy wzrost potencjału biznesowego i sportowego, co pozwoli na wypracowanie podobnych wyników finansowych i konsekwentną dalszą redukcję zadłużenia. Na sytuację Klubu mogą jednak wpłynąć siły wyższe, jak na przykład rozprzestrzeniająca się aktualnie pandemia SARS-CoV-2, wpływając na funkcjonowanie społeczeństwa i powoduje odwoływanie imprez masowych. W związku z tym mecze piłkarskie będą odbywać się bez udziału publiczności, co uderza w płynność finansową Białej Gwiazdy. Jednocześnie cele strategiczne na 2020 rok – wcielenie Akademii pod skrzydła Wisły Kraków SA i dalsza minimalizacja długu poprzez wypracowanie zysku, bazując na rozwoju strony komercyjnej, sportowej oraz optymalizacji kosztów – pozostają niezmienne. Do ich realizacji niezbędne jest jednak finansowanie pomostowe.

Z tego też powodu i w odpowiedzi na głosy wiślackiej społeczności deklarującej chęć wsparcia Klubu w obliczu konieczności rozgrywania meczów przy pustych trybunach, Biała Gwiazda w najbliższych godzinach umożliwi Kibicom zainwestowanie w Wisłę. Udowodnione wynikiem za 2019 rok możliwości zarobkowe Klubu pokazują potencjał dla wzrostu wartości Klubu i bezpieczeństwa tej inwestycji.”