Wisła poinformował w piątek o zawarciu umów dotyczących udostępnienia Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na mecze w nadchodzącym sezonie oraz dzierżawy przestrzeni biurowych na potrzeby klubu.

Komunikat Wisły Kraków SA

“W piątek 14 sierpnia w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie podpisane zostały dokumenty dotyczące udostępniania Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na mecze Wisły Kraków SA oraz dzierżawy przestrzeni biurowych na potrzeby Klubu.

Pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztofa Kowala, a Wisłą Kraków SA, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Dawida Błaszczykowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Macieja Bałazińskiego, podpisane zostały dwie umowy. Pierwsza z nich określa zasady dzierżawy Stadiony Miejskiego im. Henryka Reymana na mecze Wisły Kraków. Dokument przewiduje czynsz dzierżawny w wysokości 102 300,00 zł netto za każdy mecz rozegrany przy R22.

Strony wypracowały zapis, który umożliwia zmniejszenie tej kwoty w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. ze względu na konieczność rozgrywania meczów z udziałem ograniczonej liczby kibiców lub bez ich udziału, w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa). Druga z umów dotyczy dzierżawy przestrzeni biurowych na potrzeby Spółki. Oba dokumenty zostały zawarte na czas nieokreślony.”