Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyjęła wyjaśnienia Wisły Kraków w związku z postępowaniem wszczętym 14 grudnia zeszłego roku. Uznano, że do 30 listopada 2015 Wisła uregulowała wszystkie zobowiązania powstałe do 30 czerwca 2015.

Komisja licencyjna postanowiła “Uznać wyjaśnienia Klubu Wisła Kraków SA i zakończyć prowadzone postępowanie wyjaśniające. Po przeanalizowaniu dosłanych przez Klub dokumentów, eksperci Komisji wykazali, iż Klub nie naruszył kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy. (…) Kryterium F.09 jest nowym wymogiem dla Klubów Ekstraklasy, zgodnie z którym Kluby musiały dowieść, że na dzień 30 listopada 2015 roku, nie posiadały przeterminowanych zobowiązań wobec Klubów piłkarskich, pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca 2015.” – poinformował PZPN w swym komunikacie.

Dwa inne kluby ekstraklasy: Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów zostały ukarane odjęciem jednego punktu w bieżącym sezonie ekstraklasy. Ruch może otrzymać dalsze kary, ponieważ do tej pory nie dowiódł iż uregulował zobowiązania powstałe przed 30 czerwca 2015. Chorzowski klub ma na to czas do końca stycznia. Ponadto komisja licencyjna wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem przekroczenia limitu płacowego nałożonego w połowie zeszłego roku na Ruch Chorzów i Koronę Kielce.