Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TS Wisła Kraków, które odbyło się w środę, dokonany został między innymi wybór trzech nowych członków Rady Nadzorczej klubu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzić będą także Eugeniusz Licznarowski, Adam Łanoszka i Oskar Niezabitowski. Ostatni z nich będzie przedstawicielem Socios Wisła Kraków w radzie. 

Cała trójka będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczących rady nadzorczej.