Stowarzyszenie “Socios Wisła Kraków” zostało powołane do życia. Podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się 13 sierpnia, przyjęty został Statut, a także dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenie oraz Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy kibiców, którzy uzyskali akceptację Wisły Kraków SA dla ich inicjatywy.

Stowarzyszenie Stawia sobie za cele:
1. Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności i rozwoju Wisły Kraków S.A. a także wspieranie Akademii Piłkarskich współpracujących z Wisłą Kraków S.A.;
2. Popularyzowanie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w szczególności poprzez wspieranie Akademii Piłkarskich współpracujących z Wisłą Kraków S.A.;
3. Likwidacja barier w dostępie do imprez sportowych osób w trudnej sytuacji, których organizatorem jest Wisła Kraków S.A.;
4. Popularyzowanie działalności Wisły Kraków S.A. w szczególności imprez sportowych organizowanych przez Wisłę Kraków S.A.;
5. Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i reklamodawców dla Wisły Kraków S.A.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą poniższe osoby:
1. Witold Ekielski – Prezes
2. Sebastian Kroczka – Wiceprezes
3. Piotr Leśkiewicz – Wiceprezes
4. Robert Sermak – Wiceprezes

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą takie osoby jak:
1. Krzysztof Pawlak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Łukasz Malinowski – członek Komisji Rewizyjnej

Jednocześnie poinformowano, że 17 sierpnia zarząd Stowarzyszenia złożył komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji stowarzyszenia w sądzie, która jest warunkiem rozpoczęcia działalności.

Zachęcamy do dyskusji na naszym forum >>