Oświadczenie Wisły ws. Cierzniaka

0
96

Wisła Kraków wystosowała oficjalne oświadczenie w sprawie dzisiejszej decyzji Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych dotyczącej kontraktu Radosława Cierzniaka. Poniżej prezentujemy jego treść.

Oświadczenie Wisła Kraków SA

“Wisła Kraków SA kategorycznie sprzeciwia się dzisiejszej decyzji Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, działającej jako organ Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zawodnika Radosława Cierzniaka. Stanowczo protestujemy przeciwko sytuacji, w której decyzje podejmowane są bez uwzględnienia wniosków wszystkich zainteresowanych stron – w tym przypadku bez uwzględnienia wniosków naszego klubu i z naruszeniem procedury, stworzonej przecież właśnie przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Można odnieść wrażenie, iż decyzja została podjęta jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia, a Wisła Kraków na kluczowym etapie postępowania nie miała możliwości pełnego zaprezentowania swojego stanowiska. Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych nie wzięła pod uwagę nowych okoliczności, które wystąpiły w sprawie, a zatem m.in. przywrócenia zawodnika Radosława Cierzniaka do treningów z pierwszą drużyną.

Nie po raz pierwszy nasz klub pozostaje z poczuciem, że rozstrzygnięcia organów Polskiego Związku Piłki Nożnej podejmowane są nie z myślą o dobru polskiego futbolu, a interesy poszczególnych klubów nie są uwzględniane w takim samym zakresie. Dzisiejsza decyzja stwarza niebezpieczny precedens w skali całego kraju. Co więcej, jest to rozstrzygnięcie niezgodne z decyzją Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych w analogicznej sprawie sprzed kilkunastu dni, w świetle której Filip Modelski nie uzyskał zgody organów Polskiego Związku Piłki Nożnej na rozwiązanie kontraktu z macierzystym klubem. Zgodnie z uzasadnieniem wspomnianej decyzji Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, aktualne rozstrzygnięcie sugeruje zatem, iż umowy zawodników mogą być każdorazowo rozwiązywane w przypadku piłkarzy, których nowym klubem mogłaby stać się Legia Warszawa, a kluczową przesłanką takich rozstrzygnięć mogłyby być rzekome obawy o własne bezpieczeństwo w związku z zawarciem umowy z przyszłym pracodawcą, deklarowane przez zawodników.

Orzeczenie nie jest prawomocne. W związku z tym Wisła Kraków SA bezwzględnie i z pełnym przekonaniem wniesie zdecydowane odwołanie od decyzji Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych. Krakowski klub jest również gotowy i zdeterminowany do dalszych działań, włącznie z wykorzystaniem arbitrażu międzynarodowego i wystąpieniem na drogę sądową.

Wisła Kraków SA domaga się od Polskiego Związku Piłki Nożnej potraktowania tematu z pełną powagą, a naszego klubu z należytym szacunkiem. W kontekście obowiązującej klauzuli natychmiastowej wykonalności decyzji, żądamy niezwłocznego, jednoznacznego pisemnego, popartego merytorycznymi przesłankami uzasadnienia, które stanie się podstawą do dalszych kroków formalnych, podejmowanych przez nasz klub.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Wisły Kraków SA uważamy, iż Radosław Cierzniak pozostaje zawodnikiem naszego klubu, którego do 30 czerwca bieżącego roku obowiązuje ważny kontrakt.

Zarząd Wisły Kraków SA”