Już 18 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy kibice, którzy nabyli akcje klubu podczas pierwszej emisji, która odbyła się w ubiegłym roku. A było ich aż 9751.

Jednym z punktów Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz będzie zatwierdzenie zmiany nazwy klubu. Obecna nazwa spółki „Wisła Kraków Spółka Akcyjna” zostanie zmieniona „Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna”. Spółka ma mieć jednocześnie możliwość używania skrótu: „Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A.” lub „TS Wisła Kraków S.A.”

Ponadto w trakcie zgromadzenia podjęte zostaną również uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutoriom członkom Rady Nadzorczej, a także odwołania i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

Wisła na oficjalnej stronie internetowej opublikowała zbiór informacji dotyczących możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Publikujemy je poniżej. Jeżeli jesteś jednym z 9751 kibiców, którzy nabyli akcje klubu podczas pierwszej emisji, zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi.

Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki Wisła Kraków SA, w szczególności głosowanie i liczenie głosów, odbędzie się zdalnie tj. bez konieczności fizycznej obecności Akcjonariusza na Zgromadzeniu. Klub skorzysta ze środków komunikacji elektronicznej – dedykowanej aplikacji KDPW eVoting. Głosowanie nad uchwałami będzie możliwe już na tydzień przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, od momentu potwierdzenia uprawnień, a także w toku Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w Zgromadzeniu niezbędne jest uprzednie utworzenie konta w aplikacji eVoting. Do założenia konta należy użyć adresu email tożsamego z adresem podanym podczas zakupu akcji! Jest to warunek bezwzględny, aby móc wziąć udział w Zgromadzeniu. Wszystkich Kibiców zachęcamy do utworzenia konta jak najwcześniej tak, aby zapobiec ewentualnym trudnościom w czasie trwania Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz, na tydzień przed datą Zgromadzenia, otrzyma na wskazany przy nabyciu akcji adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W mailu zawarty zostanie kod autoryzacyjny, za pomocą którego Akcjonariusz będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji eVoting. Od momentu potwierdzenia uprawnień możliwe będzie oddawanie głosów w ramach poszczególnych uchwał.

W związku z panującą pandemią oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego, zalecamy i zachęcamy do oddawania głosów tylko w trybie online.

Proces utworzenia i rejestracji konta przedstawiony został w poniższym materiale wideo: