Wyświetl pojedynczy post
spirit
Senior Member
 
 
Od: 09.2003
Skąd: Kraków 303

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#56
Stary 21.07.2018, 00:12
Pomysł i inicjatywa świetne. Będzie dużo pracy, kłótni i sporów, ale wierzę, że uda się razem stworzyć coś miarodajnego i trwałego.

Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba rozgłosić akcję, aby informacja o niej dotarła do jak największej liczby osób (ogłoszenie na stadionie przed / w trakcie meczu, news na stronie oficjalnej, TWSD, WisłaPortal, mediach społecznościowych etc.). Jednocześnie / następnie musimy wypracować główne idee i założenia dotyczące naszej działalności.

Wg mnie początkowe założenia powinny być następujące:

- działalność w formie stowarzyszenia rejestrowego - taka forma organizacji prawnej jest w mojej ocenie adekwatna do naszych celów i potrzeb;

- działalność wszystkich osób zarządzających / organizujących pracę stowarzyszenia oparta na absolutnej bezpłatności wykonywanej pracy;

- maksymalne ograniczenie kosztów działalności;

- duże, aczkolwiek w granicach rozsądku, zróżnicowanie wysokości składek członkowskich (ktoś wcześniej bardzo słusznie zauważył, że dla jednego możliwą do regularnych wpłat będzie kwota 50 zł, dla innego 100 zł a jeszcze dla innego 1.000 zł - nie twórzmy sobie sami barier), względnie ustalenie tylko składki minimalnej; natomiast już w tym momencie będziemy musieli sobie odpowiedzieć / rozstrzygnąć pierwszy z kilku (jeśli nie kilkunastu) kluczowych problemów - czy stawiamy na egalitaryzm, czy na elitarność stowarzyszenia, o czym będzie świadczyć minimalna kwota miesięcznej składki. W mojej ocenie powinniśmy, przynajmniej na obecnym, początkowym etapie, postawić absolutnie na powszechność, tj. ustalenia kwoty minimalnej składki na kwotę np. 20 zł. Być może w przyszłości dojrzejemy do zmiany w tym zakresie, ale póki co nie powinniśmy się wzbraniać przed pomocą / uczestnictwem w projekcie kogokolwiek, kto chce nam (Klubowi) pomóc;

- absolutna równość wszystkich członków polegająca na kategorycznym zakazie różnicowania statusu poszczególnych członków ze względu na wysokość uiszczanej przez nich składki (żadnych pakietów typu brązowy, srebrny itd.) - nie, wszyscy razem mamy tworzyć to stowarzyszenie w jednym wspólnym celu - wspierania naszego Klubu;

- rozstrzygnięcie trudnej i kontrowersyjnej kwestii: czy niekaralność będzie warunkiem przystąpienia do stowarzyszenia, a jeśli tak to czy będzie to wymóg absolutnej niekaralności czy ograniczonej do pewnej kategorii przestępstw (ten punkt może się wydawać z powszechnością dostępu, ale dla mnie to tylko pozorna sprzeczność);

- ustalenie we współpracy z Klubem określonych bonusów dla socios - wejście na trening, kolacja, spotkanie z drużyną, zarządem, pierwszeństwo w zakupie biletów, karnetów, pamiątek, konferencje, eventy etc., a więc przede wszystkim w formie, która nie ma charakteru ulgi / zniżki majątkowej, przy czym takie finansowe bonusy również powinny funkcjonować, z tym zastrzeżeniem, że decyzja o skorzystaniu z nich powinna zostać pozostawiona do indywidualnej decyzji każdego członka (czym innym jest bowiem sytuacja, gdy ktoś ma węża w kieszeni - a pamiętajmy, że naszym celem powinno być w pierwszej kolejności wsparcie finansowe Klubu - a czym inna jest sytuacja, gdy ktoś nie może sobie pozwolić na zakup meczówki za 200 zł, ale powiedzmy te 150 zł jeszcze, po kłótni z mężem / żoną / dziewczyną / chłopakiem itd., będzie w stanie uzbierać).


Zapomnijmy również póki co o podnoszonym postulacie wprowadzenia delegata do władz Klubu. Sami nie wiemy, co z tego wykiełkuje, skupmy się w tym momencie na kwestiach organizacyjnych i promocyjnych, a na rozmowy o wprowadzeniu przedstawiciela stowarzyszenia do Klubu (i jeśli już to do RN, a nie do Zarządu) przyjdzie czas.
Feci quod potui faciant meliora potentes
Odpowiedz cytując