W związku z porozumieniem między Jakubem Błaszczykowskim, Tomaszem Jażdżyńskim i Jarosławem Królewskim, a Towarzystwem Sportowym Wisły Kraków z dnia 31 marca ci pierwsi zyskali 50 procent praw do nazwy i historycznego herbu, znajdującego się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Taki stan rzeczy sprawia, że będzie musiała zostać podjęta decyzja, czy piłkarskim wiślakom towarzyszyć będzie Herb Spółki, który kojarzy się z sukcesami z czasów Bogusława Cupiała, czy herb TS – klasyka, historia.

Przypomnijmy, że dzięki porozumieniu, które zostało wypracowane przez nowych właścicieli krakowskiego klubu wszystkie znaki słowne i słowno graficzne jak: „Wisła Kraków”, „TS Wisła”, czy „TS Wisła 1906” (historyczny herb klubu) będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych.

W związku z powyższym mamy pytanie do kibiców krakowskiej Wisły, jaki ich zdaniem herb powinien być wykorzystywany przez Wisłę Kraków zarządzaną przez przez nowego prezesa w osobie Dawida Błaszczykowskiego? Można się domyślać, że oficjalne rozstrzygnięcie przez klub tej kwestii będzie miało miejsce wkrótce.