Kibice Wisły Kraków
fot. Karol Cichoń

Na 18 czerwca zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wisły Kraków S.A. Jednym z jego punktów będzie zatwierdzenie zmiany nazwy klubu.

W trakcie zgromadzenia podjęte zostaną między innymi uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutoriom członkom Rady Nadzorczej, a także odwołania i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

Jednym z punktów jest również miana nazwy spółki z “Wisła Kraków Spółka Akcyjna” na “Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna”. Spółka ma mieć jednocześnie używać skrótu firmy: “Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A.” lub “TS Wisła Kraków S.A.”

Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W zgromadzeniu będą mogły wziąć udział między innymi osoby, które stały się akcjonariuszami klubu zakupując akcje klubu podczas pierwszej emisji. Co ważne, osobiste stawiennictwo nie będzie konieczne.

Udział w zgromadzeniu, ale także głosowanie i liczenie głosów odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – aplikacji KDPW eVoting dostępnej pod adresem: https://mojeglosowanie.kdpw.pl.

Głosowanie nad uchwałami będzie możliwe na tydzień przed wyznaczoną datą walnego zgromadzeni. Szczegółowe zasady zostaną wkrótce opublikowane przez klub na oficjalnej stronie internetowej.